Zemědělské družstvo Staré Hobzí

Zemědělské družstvo Staré Hobzí se sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, IČ: 48204196 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Modernizace farem v Zemědělském družstvu Staré Hobzí

15/001/0411h/231/001460

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie

Zemědělské družstvo Staré Hobzí se sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, IČ: 48204196 dále realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Modernizace žlabů, jímky a technologie v Zemědělském družstvu Staré Hobzí

16/003/0411h/231/003883

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie