Zemědělské družstvo PETŘÍN

Zemědělské družstvo PETŘÍN se sídlem Starý Petřín č.p. 53, 671 06 Starý Petřín, IČ: 48530441 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Investice do nezemědělských činností – lisování hadic

17/004/0641a/564/000115

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice na rozšíření nezemědělské činnosti vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělského podnikatele a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech. Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie

Zemědělské družstvo PETŘÍN se sídlem Starý Petřín č.p. 53, 671 06 Starý Petřín, IČ: 48530441 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Modernizace farmy Podmyče

16/003/0411h/564/002440

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie

Zemědělské družstvo PETŘÍN se sídlem Starý Petřín č.p. 53, 671 06 Starý Petřín, IČ: 48530441 dále realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Výstavba 2 hal pro výkrm brojlerů

16/003/0411j/564/002524

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie