Uskupení RHEA HOLDING pod sebou sdružuje několik společností, které působí v šesti oborech činností.

Všechny subjeky spojuje jednotná koncepce, filozofie a vlastnická struktura.

Stěžejní oblastí našich aktivit je ZEMĚDĚLSTVÍ!!!

V současné době obhospodařujeme 21 000 hektarů na jižní a jihozápadní Moravě, na jižním Slovensku a v jižních Čechách.

Naše činnost je od počátku orientována na klasickou zemědělskou výrobu a lze ji členit do následujících odvětví:

  • Rostlinná výroba
  • Živočišná výroba
  • Služby v zemědělství
  • úprava a skladování zemědělských komodit
  • Rybářství
  • Lesnictví a myslivost
  • Vinařství
  • Stavební činnost

 

Podporujeme náš region

Pokládáme za samozřejmé, že v místech, kde hospodaříme, se podílíme na podpoře nejrůznějších spolkových a společenských aktivit. V regionu Jemnicka a Moravskobudějovicka pomáháme fotbalových oddílům včetně 1. FC Jemnicko. Přispíváme k organizaci Večerníčkova pohádkového lesa v Panenské a pohádkové stezky, podílíme se na pořádání hasičských závodů, dětských dnů, plesů i hudebních festivalů (Festival Miroslava Kratochvíla, Mezinárodní hudební festival Václav Hudeček a jeho hosté) v Moravských Budějovicích.