Informace pro oznamovatele

podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění


V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „zákon“) společnost ………….* umožňuje podat oznámení o protiprávním jednání prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti.

Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně. Příslušnou osobou pro přijímání oznámení dle zákona je Klára Kratochvílová Oznamovatelé jsou oprávněni podat své oznámení:

  • elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • písemně na adresu společnosti Název zaměstnavatele – společnosti, Písčené 1 PSČ 378 72, k rukám: Klára Kratochvílová, s označením „NEOTVÍRAT OZNÁMENÍ“
  • nebo telefonicky na čísle 720 034 042 (od pondělí do pátku od 8 hod. do 12 hod.)

Společnost ……………* vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost ………* nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b) , h) nebo i) zákona. Společnost …………* přijímá v souladu se zákonem od zaměstnanců a fyzických osob, které jsou pro ni činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 písm. a), b) , h) nebo i) zákona (resp. se o ní ucházel), nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,-- Kč,

c) porušuje zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v zákoně.

 

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle zákona také do externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (§ 34a) lze oznámit Finančnímu analytickému úřadu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

S podnikovou směrnicí, upravující zákon o ochraně oznamovatelů a vnitřní oznamovací systém, se mohou zaměstnanci seznámit v sídle společnosti na adrese Písečné 1, PSČ 378 72

*Výčet společností kterých se tyto informace pro oznamovatele týkají:

Firma

Adresa

Rejstřík

   

FREDI s.r.o.

25174568

Písečné 1
378 72 Písečné nad Dyjí

C 7843 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Rhea STAV, s.r.o.

269 15 553

Písečné 1
378 72 Písečné nad Dyjí

C 13377 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

RYBÁŘSTVÍ KOLÁŘ, a.s.

49967720


č.p. 1, 378 72 Písečné

B 2234 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Zemědělská společnost Jiřice u Miroslavi s.r.o.

00142701

Jiřice u Miroslavi 171, 671 78

C 120422 vedená u Krajského soudu v Brně

Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o.

48530441

Starý Petřín 53, 671 06 Starý Petřín

C 120412 vedená u Krajského soudu v Brně

Zemědělská společnost Staré Hobzí s.r.o.

48204196

Chlumec 16, 380 01 Dačice

C 30469 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o.

49017802


Dešná 19, 378 73 Dešná

C 2934 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích