Služby v zemědělství

Služby v zemědělství

Provádíme veškeré polní práce od přípravy půdy přes setí, chemickou ochranu, hnojení až po sklizeň
a odvoz materiálu. Tyto činnosti provádíme mechanizačními prostředky převážně od firem Claas,
Vaderstadt, Annaburger, Tecnoma, CAT a dalších.

 

 

 

 

 

Úprava a skladování zemědělských komodit

Máme zbudovány posklizňové linky o hodinovém výkonu příjmu a čištění 1000 tun obilovin za hodinu v navazujících nově postavených skladech o kpacitě 120 tisíc tun.

Doprava

Nabízíme dopravu veškerých komodit a materiálů, a to velkoobjemovými traktorovými návěsy nebo nákladními automobily začky Volvo.