Zemědělská výroba

Rostlinná výroba

V současné době obhospodařujeme 21 000 hektarů.

Je zaměřena na produkci potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, řepky ozimé, hrachu,

slunečnice, zrnové kukuřice a plodin sloužících jako krmivoná základna pro živočišnou výrobu.

 

 

 

 

Živočišná výroba

Chováme 2250 kusů dojnic v uzavřeném obratu stáda, ročně dodáváme do mlékárny 20,5 milionů
litrů mléka a prodáváme bezmála 700 tisíc kilogramů hovězího masa.

V uzavřeném obratu stáda také chováme 1 200 kusů prasnic, ročně vyprodukujeme téměř 3,5 milionu kilogramů vepřeového masa.

Provádíme výkrm kuřecích brojlerů, přičemž jeden turnus má zástav 560 000 kusů kuřat. Roční produkce činí 8,5 milionů kilogramů drůbežího masa.