Vinařství Kolář

Kolář, vinařství Jiřice u Miroslavi je nově vzniklou vinařskou firmou při spolupráci s Zemědělským družstvem Jiřice u Miroslavi a zároveň součástí holdingu "RHEA". Název je odvozen od jména majitele (předsedy představenstva), který tímto ručí za každou vystavenou láhev.

Filosofií je v současné době především výroba vín pro prezentaci holdingu bez možností prodeje fyzickým osobám. Vína vyráběná ve spolupráci s Vinařství Tomáš Plocr a Vinařství Zdeněk Šťava jsou určena pro potěšení a radost přátelům a firemním partnerům a v neposlední řadě našim zaměstnancům. Jak je možno vyčíst vinařství je v současné době vedeno v nekomerčním duchu, což znamená, že vína jsou neprodejná a v zásadě se dají získat jen darem od vedení firmy či ochutnat při řadě společenských akci pořádaných společností Rheaholding.

V blízké budoucnosti, a to v návaznosti na plodnost vlastních vinic v obci Jiřice u Miroslavi bude zbudován provoz pro zpracování, školení a distribuci vína a následně se začne značka Kolář nabízet pro širokou veřejnost s odhadem termínu na období vánoc 2015.

Vinice

Vince leží na rozhraní českého masivu a karpatské před-hlubně má rozlohu 48,48 ha je nově vysázená obnovená na základě zkušeností z historie (kvalitní modré odrůda hlavně SVAV a RM a bílých pak VZ a MT) dnes nově vysázené Sg 6ha, RR 6ha, Pa 6ha, Rš 6ha, Vz 6 ha, MT 6ha, SVAV 3 ha, RM 3 ha, CSg 2ha, 1ha MM, zbytek interspecifické (nové šlechtění částečně či úplně odolné vůči některým plísním a proto velmi vhodné pro ekologické hospodaření tzn. bez chemických látek).

Ve vinici je i řada dalších ovocných druhů třešně, jabloně, slivoně, hrušně, maliny, ostružiny a další nejen pro podporu druhové variability potřebné právě pro ekologickou rovnováhu. spon vinice je 2 x 1 mert u bílých a unikátních 1,8 x 0,9 metru na modrých a to hlavně pro menší zatížení keřů a zároveň zachování ekonomicky vyrovnaných sklizní. Část modrých vinic je pěstovaná ve vedení tzv. na "Hlavu", což znamená jedna sazenice jeden dřevěný kůl (způsob pěstování z před období možností použití drátěnky) extrémně náročný na ruční práce a klade důraz na vysokou kvalitu a maličké zatížení keře).