Myslivost

Vlastníme na 350 hektarů lesů. Jedná se převážně o lesy smrkové, borové a minoritně o lesy smíšené.

Myslivost vykonáváme na území bezmála 14,5  tisíců hektarů souvislé plochy přibližně od Vranova nad Dyjí po Písečné nad Dyjí.

Našich zaměstnancům umožňujeme individuální lovy i účast na společných mysliveckých akcích.

Lovíme převážně prase divoké, zvěř srnčí, mufloní a vysokou, z drobné pak zajíce a bažanta.

lov