Myslivost

Vlastníme na 300 hektarů lesů. Jedná se převážně o lesy smrkové, borové a minoritně o lesy smíšené.

Myslivost vykonáváme na území bezmála 12 tisíců hektarů souvislé plochy přibližně od Vranova nad Dyjí po Chvalkovice.

Našich zaměstnancům umožňujeme individuální lovy i účast na společných mysliveckých akcích.

Lovíme převážně prase divoké, zvěř srnčí, mufloní a vysokou, z drobné pak zajíce a bažanta.

lov