Farma Kozlovice a.s.

Farma Kozlovice a.s. se sídlem Lichnov 47, 742 75 Lichnov, IČ: 439 63 315 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Modernizace farmy

21/012/0411h/780/001798

 

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

 

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

 

eu