FREDI, s.r.o.

FREDI s. r. o. se sídlem Dešná 19, 378 73 Dešná, IČ: 25174568 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Rekonstrukce haly výkrmu prasat, středisko Šafov

16/003/0411d/564/003258

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie

FREDI s. r. o. se sídlem Dešná 19, 378 73 Dešná, IČ: 25174568 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Modernizace farmy skotu Markéta

16/003/0411h/231/003184

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie