Uherčice AGRO, spol. s r. o.

Uherčice AGRO, spol. s r. o. se sídlem Písečné 1, 378 72 Písečné, IČ: 48530883 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Modernizace farmy Rancířov

16/003/0411h/231/002843

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie