Zemědělská společnost Martínkov s.r.o.

Zemědělská společnost Martínkov s.r.o., Dešná 19, 378 73 Dešná, IČ: 260 45 940 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Modernizace chovu prasat Martínkov a farma Jazovice

15/001/0411i/231/002551

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie

Zemědělská společnost Martínkov s.r.o., Dešná 19, 378 73 Dešná, IČ: 260 45 940 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Investice do mycí linky

17/004/0641a/231/000125

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice na založení nezemědelské činnosti vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělského podnikatele a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie

Zemědělská společnost Martínkov s.r.o., Dešná 19, 378 73 Dešná, IČ: 260 45 940 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Modernizace farmy Dešná

18/007/0411i/231/002030

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie

Zemědělská společnost Martínkov s.r.o., Dešná 19, 378 73 Dešná, IČ: 260 45 940 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Chov prasnic Častohostice

20/010/0411i/563/001318

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie