Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o.

Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o. se sídlem Starý Petřín č.p. 53, 671 06 Starý Petřín, IČ: 48530441 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Rekonstrukce zemědělských hal ZD Petřín

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021859

Popis projektu

Projekt "Rekonstrukce zemědělských hal ZD Petřín" je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem předkládaného projektu jsou investice vedoucí ke snížení energetické náročnosti ve společnosti ZD Petřín.

Evropská unie

Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o. se sídlem Starý Petřín č.p. 53, 671 06 Starý Petřín, IČ: 48530441 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Investice do nezemědělských činností – lisování hadic

17/004/0641a/564/000115

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice na rozšíření nezemědělské činnosti vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělského podnikatele a posílení ekonomického potenciálu ve venkovských oblastech. Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie

Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o. se sídlem Starý Petřín č.p. 53, 671 06 Starý Petřín, IČ: 48530441 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Modernizace farmy Podmyče

16/003/0411h/564/002440

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie

Zemědělská společnost PETŘÍN s.r.o. se sídlem Starý Petřín č.p. 53, 671 06 Starý Petřín, IČ: 48530441 dále realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Výstavba 2 hal pro výkrm brojlerů

16/003/0411j/564/002524

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie