Zemědělská společnost Staré Hobzí s.r.o.

Zemědělská společnost Staré Hobzí s.r.o. se sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, IČ: 482 04 196 realizuje následující projekt:

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000769 Obnova vodní nádrže „U Cihelny“

Předmětem projektu je obnova vodní plochy v k.ú. Staré Hobzí.

Cíl a výsledky projektu:

Výsledkem projektu je obnova vodní nádrže, odvoz sedimentu, včetně jeho uložení a nákup kádí, které budou sloužit zejména při výlovu. Realizací projektu se navýší produkce sladkovodních ryb žadatele, který se může uplatnit na trhu. Chov ryb bude pokračovat i v budoucnu.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Evropská unie

Zemědělská společnost Staré Hobzí s.r.o. se sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, IČ: 48204196 realizuje následující projekt:

Projekt CZ.10.2.102/2.2/1.0/17_011/0000467 Výstavba vodních nádrží v k.ú. Vnorovice

Předmětem projektu je stavba 3 vodních nádrží v k.ú. Vnorovice.

Cíl a výsledky projektu:

Výsledkem projektu je nová stavba 3 malých nádrží, které budou sloužit k chovu ryb a pořízení kádí, které budou sloužit při výlovu. Realizací projektu se navýší produkce sladkovodních ryb žadatele, který se může uplatnit na trhu. Chov ryb bude pokračovat i v budoucnu. Cílem žadatele je budovat další vodní plochy dle možností vlastních pozemků.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství 2014 – 2020.

Evropská unie

Zemědělská společnost Staré Hobzí s.r.o. se sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, IČ: 48204196 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Modernizace farem v Zemědělském družstvu Staré Hobzí

15/001/0411h/231/001460

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie

Zemědělská společnost Staré Hobzí s.r.o. se sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, IČ: 48204196 dále realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Modernizace žlabů, jímky a technologie v Zemědělském družstvu Staré Hobzí

16/003/0411h/231/003883

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie