ZEOBS, spol. s r.o.

ZEOBS, spol. s r.o. se sídlem Velká brána 584, 675 31 Jemnice, IČ: 494 49 443 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Modernizace farmy prasat Lhotice

18/007/0411i/563/001943

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie