ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o.

ZEMSPOL DEŠNÁ, s.r.o. se sídlem Písečné 1, 378 72 Písečné, IČ: 49017802 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Výstavba farmy pro odchov skotu v Písečném

16/003/0411h/231/004208

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie