ZEOS VESCE, s. r. o.

ZEOS VESCE, s. r. o. Vesce 50, 676 02 Moravské Budějovice, IČ: 49452703 realizuje následující projekt:

Název projektu a registrační číslo projektu:

Investice do silážních žlabů a technologie na farmě Vesce

16/003/0411h/563/002018

Hlavní cíl a výsledek projektu:

Investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020.

Evropská unie